Productes

Number-Talks   Math-Games  

“Number Talks”
és una rutina que ocupa els primers moments de la classe de matemàtiques i que dura de 5 a 15 minuts com a màxim.
 
“Math Games”
és un conjunt de jocs pensats per donar suport a l’aprenentatge de les matemàtiques tant a infantil com a primària.
 
Assessorament i formació
a les escoles en el canvi cap a metodologies més actives, utilitzant la manipulació i el diàleg matemàtic com a punt de partida per treballar aquesta matèria